Deel deze website: Vragen? Bel (078) 673 76 50
Particulier Zakelijk

Pensioenopbouw

Het pensioen is opgebouwd uit drie onderdelen: de Algemene Ouderdomswet (AOW), de pensioenopbouw via uw werkgever en de individuele aanvullende pensioenvoorzieningen. Al deze regelingen voor uw pensioen bij elkaar kunt u zien als het pensioenhuis. Elke regeling is dan een verdieping waar een deel van uw pensioen wordt geregeld.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet is een basispensioen en wordt uitgekeerd door de overheid. U bouwt automatisch 2% AOW-pensioen op per jaar dat u in Nederland woont of werkt. U krijgt na 50 jaar in Nederland te hebben gewoond een volledig AOW-pensioen. Uw AOW-pensioen kan lager uitvallen wanneer u buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt en u daarom geen 50 jaar AOW-pensioen heeft kunnen opbouwen voor uw AOW-leeftijd.

Bij de rijksoverheid kunt u uw AOW-leeftijd berekenen, dit is de leeftijd wanneer uw basispensioen ingaat.

Werknemerspensioen

Het werknemerspensioen bouwt u op via uw werkgever. Dit pensioen is niet verplicht, maar de meeste werkgevers bieden dit wel aan. Het werknemerspensioen is ter aanvulling op uw AOW en wordt uitgekeerd volgens de voorwaarden.

Per werkgever kan het betalen van pensioenpremie verschillen. Bij de meeste regelingen betaalt uw werkgever een bedrag aan een pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar). Vaak wordt ook een deel van uw brutosalaris ingehouden voor uw werknemerspensioen. Er zijn vier soorten pensioenregelingen:

  • Bij de middelloonregeling is uw pensioenuitkering een bepaald percentage van uw gemiddelde loon.
  • Bij de eindloonregeling is uw pensioenuitkering een bepaald percentage van uw laatstverdiende loon.
  • Bij beschikbare premieregeling is uw pensioenuitkering gebaseerd op de betaalde pensioenpremies en de beleggingsopbrengsten van deze premies.
  • Bij een combinatieregeling wordt een combinatie van twee systemen gehanteerd die hierboven zijn besproken. Tot een bepaald salarisniveau bouwt u bijvoorbeeld uw pensioen op via een middelloonregeling, daarboven wordt de premieregeling gehanteerd.

Uw pensioenregeling houdt rekening met uw AOW. Daarom bouwt u geen pensioen op over uw hele salaris maar wordt er een bedrag hiervan afgetrokken: de franchise. Bij een hogere franchise bouwt u minder pensioen op.

Aanvullende pensioenvoorzieningen

De aanvullende pensioenvoorzieningen stellen u in staat om fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen te sparen. Op deze manier kunt u een pensioengat vullen of eerder met pensioen gaan. Er zijn verschillende soorten aanvullende pensioenvoorzieningen:

Met een lijfrenteverzekering bouwt u een aanvullend pensioen op door maandelijks een premie te betalen of eenmalig een groot bedrag in te leggen (de koopsompolis). U kunt uit drie verschillende varianten kiezen:

  • Een polis met gegarandeerd rendement waarbij uw premie een gegarandeerd rendement oplevert.
  • Een beleggingspolis waarbij uw premie wordt belegd. U heeft kans op een hoger rendement maar u loopt ook het risico een deel van uw inleg te verliezen.
  • Een gecombineerde polis waarbij u op een deel van uw premie een gegarandeerd rendement ontvangt en het andere deel wordt belegd.

Na het verstrijken van de looptijd van de opbouwfase wordt afhankelijk van uw polis het bedrag uitbetaald. Als u langer leeft dan de afgesproken uitkeringsperiode blijft de verzekeraar de uitkering uitbetalen. Overlijdt u voordat het volledig verzekerde bedrag is uitgekeerd, vervalt dit bedrag.

Bij banksparen bouwt u een aanvullend pensioen op door maandelijks een bedrag of eenmalig een groot bedrag (koopsom) te storten op een geblokkeerde rekening. Over het geld op uw bankspaarrekening hoeft u geen belasting te betalen. Banksparen is dus fiscaal voordelig. Het ingelegde bedrag spaart u of laat u beleggen.

Na het verstrijken van de looptijd van de opbouwfase komt uw opgebouwde kapitaal vrij. Het opgebouwde kapitaal kunt u bij een bank of verzekeraar naar keuze onderbrengen. De direct ingaande lijfrente (de uitkering van uw opgebouwde kapitaal) is belast. Als u langer leeft dan de afgesproken uitkeringsperiode, ontvangt u geen uitkering meer. Maar als u overlijdt voordat het volledige bedrag is uitgekeerd ontvangen uw erfgenamen het resterende bedrag. Dit is een belangrijk verschil met een lijfrenteverzekering waarbij de erfgenamen het resterende bedrag niet ontvangen.

Daarom kiest u voor ons
Persoonlijke service en contact
Jarenlang ervaring
Uw lokale partner en klankbord
Independer
Independer

8.7

U kunt ons nu beoordelen op Independer!

Nieuws
22-09-2017

Zodra je een nieuwe auto koopt, ben je verplicht een autoverzekering af te sluiten. Dit is niet zo moeilijk, maar vraag wel om wat voorbereiding. Want ga je voor een allriskverzekering of beperkt casc...

22-09-2017

De huizenmarkt draait weer op volle toeren. Tijdens de crisis was het verkopen van je woning niet gemakkelijk. In 2017 is inmiddels het aantal verkopen flink gestegen en zitten de huizenprijzen weer i...