Deel deze website: Vragen? Bel (078) 673 76 50
Particulier Zakelijk
Werknemers voorzieningen

Werknemersvoorzieningen

Een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is de pensioenvoorziening. Maar wat kunt u uw werknemers bieden? En hoe moet u omgaan met ziekteverzuim? Dit zijn complexe vragen waar uw bedrijfssituatie een grote rol in speelt. De Man Advies geeft u uitleg en advies wat de beste mogelijkheden zijn voor uw bedrijf en uw werknemers. Wij brengen uw risico’s in kaart en zoeken voor de juiste oplossing voor de financiële toekomst van uw medewerkers.

Aan de  volgende werknemersvoorzieningen kunt u denken:

U kunt de kosten van ziekteverzuim verzekeren met de verzuimverzekering. Dit is een complexe verzekering waarbij u veel keuzes moet maken op het gebied van dekking en risico. Hierbij moet u denken aan de volgende voorwaarden:

De hoogte van het eigen risico

Voor de verzuimverzekering geldt een eigen risico, u kunt zelf de hoogte kiezen. U kunt kiezen voor een eigen risico in tijd en geld.
Bij een eigen risico in tijd bepaalt u vanaf hoeveel ziektedagen de verzekering ingaat. Als u uw medewerker niet kunt missen en direct een vervanger nodig heeft houdt u het aantal ziektedagen laag. Zo komt u niet met dubbele lasten te zitten.
Bij een eigen risico in geld bepaalt u tot welk bedrag u zelf het verzuimrisico draagt. De verzekering dekt de kosten boven deze grens.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Als werkgever betaalt u een premie voor de Ziektewet van uw werknemers. Wanneer u zelf eigenrisicodrager van de Ziektewet wordt, betaalt u een lagere verzekeringspremie. Als eigenrisicodrager betaalt u de ziektewetuitkering voor uw (ex-)werknemers die bij ziekte hierop recht hebben. Medewerkers hebben hier recht op wanneer zij binnen vier weken nadat ze uit dienst gingen ziek worden en medewerkers met een tijdelijk contact bij wie het contract afloopt wanneer zij ziek zijn. U bent sowieso 104 weken verantwoordelijk voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd.

Werkgeverslasten

U kunt andere werkgeverslasten naast het bruto loon van uw zieke werknemer meeverzekeren. Zo kunt u extra kosten door ziekte maken als u een tijdelijke arbeidskracht moet vinden en uitbetalen.

Percentage loon

U heeft bij indiensttreding met uw werknemer afgesproken hoeveel procent van het loon bij ziekte wordt uitbetaald (minimaal 70% van het normale loon). Dit wordt ook wel de loondoorbetalingsverplichting genoemd. U kunt zelf bepalen welk percentage u van deze verplichting wilt verzekeren. De premie valt lager uit wanneer u een voor een lager percentage kiest.

Re-integratietraject

U bent wettelijk verplicht als werknemer er alles aan te doen om uw zieke werknemer weer te laten werken. Dit kan door de werknemer zijn oude werk te laten hervatten. U kan hem of haar ook van passend werk binnen of buiten uw onderneming voorzien. U kunt het re-integratietraject zelf regelen of hiervoor een reïntegratiebedrijf inhuren. U kunt de kosten van dit traject verzekeren.

De pensioenvoorziening is na het salaris de meest gewaardeerde arbeidsvoorwaarde. Maar wat kunt u uw medewerkers bieden en wat de mogelijkheden voor u? Uit welke pensioenregelingen kunt u kiezen en wat houdt een pensioenregeling in?

Soorten pensioenregelingen

Uit de volgende soorten pensioenregelingen kunt u kiezen:

 • Bedrijfstakpensioenfonds. In bepaalde bedrijfstakken (zoals de bouw en horeca) is het verplicht om deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds. U brengt dan het pensioen van uw werknemers bij dit pensioenfonds onder.
 • Ondernemingspensioenfonds. Een aantal grote ondernemingen die niet onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen hebben zelf een eigen ondernemingspensioenfonds opgericht.
 • Beroepspensioenfonds. Voor bepaalde beroepsgroepen (zoals huisartsen, notarissen en havenwerkers) is het verplicht om deel te nemen aan het beroepspensioenfonds.
 • Verzekeringsmaatschappij. Als bovengenoemde pensioenfondsen niet verplicht zijn, dan kunt u uw werknemers een individuele voorziening aanbieden bij een verzekeringsmaatschappij.
 • Premiepensioeninstelling (PPI). Een premiepensioeninstelling voert pensioenregelingen uit en bouwt vermogen op, maar draagt zelf niet het risico. Een PPI is daarom eigenlijk een beleggingsinstelling voor pensioenpremies. Een premiepensioeninstelling heeft minder streng toezicht, hoeft geen rekening te houden met dekkingsgraden, premiestijging, inflatiecorrecties en mag geen garanties geven.

 

Waar moet u bij een pensioenregeling aan denken?

Wanneer u uw medewerkers aan wilt sluiten bij een van de pensioenregelingen moet u ook denken aan:

 • De eigen bijdrage van de werknemer.
 • De mogelijkheid om vrijwillig bij te sparen.
 • De pensioenregeling aanvullen met een nabestaandenpensioen.
 • Het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering als aanvulling op het inkomen wanneer uw werknemer geen recht heeft op de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
 • Het afsluiten van een WIA excedent zodat uw medewerker een extra uitkering ontvangt als aanvulling op de WIA-uitkering bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
 • Het afsluiten van een WGA hiaat als aanvulling op de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Wanneer uw gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer minder dan 50% van zijn resterende verdiencapaciteit kan benutten.

Jochem de Man Jochem de Man
Zakelijk adviseur verzekeringen en pensioen
Bel ons voor een gesprek
078 673 7650

Daarom kiest u voor ons
Persoonlijke service en contact
Jarenlang ervaring
Uw lokale partner en klankbord
Independer
Independer

8.7

U kunt ons nu beoordelen op Independer!

Nieuws
22-09-2017

Zodra je een nieuwe auto koopt, ben je verplicht een autoverzekering af te sluiten. Dit is niet zo moeilijk, maar vraag wel om wat voorbereiding. Want ga je voor een allriskverzekering of beperkt casc...

22-09-2017

De huizenmarkt draait weer op volle toeren. Tijdens de crisis was het verkopen van je woning niet gemakkelijk. In 2017 is inmiddels het aantal verkopen flink gestegen en zitten de huizenprijzen weer i...